Transistors - IGBTs - Arrays

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 10 - immediate IXYS - BIMOSFET™ Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - BIMOSFET™ Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - ISOPLUS™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate IXYS - ISOPLUS™ Bulk Active