Transistors - JFETs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 980 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - J211 Bulk Active
Liên hệ 4442 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS3954 Bulk Active
Liên hệ 1138 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS840 Bulk Active
Liên hệ 1755 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 148 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS842 Bulk Active
Liên hệ 1000 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - J212 Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6090 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6090 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 2785 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6374 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS3958 Tube Active
Liên hệ 494 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS3956 Bulk Active
Liên hệ 4900 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - LS841 Tube Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2500 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2500 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 2995 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10000 - immediate onsemi - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 1546 - immediate UnitedSiC - - Tube Active
Liên hệ 6000 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tape & Reel (TR) Active