Transistors - Programmable Unijunction

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1732 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 280 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 7266 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 35 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 12 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 240 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 6000 - immediate Central Semiconductor Corp - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12363 - immediate Central Semiconductor Corp - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12363 - immediate Central Semiconductor Corp - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 241 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 454 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 922 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 6750 - immediate Solid State Inc. - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Solid State Inc. - - Bulk Active