Transistors - Special Purpose

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 115 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 115 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 100 - immediate Solid State Inc. - - Box Active
Liên hệ 5000 - immediate Solid State Inc. - - Box Active
Liên hệ 68 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 192 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 8000 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 8000 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 8000 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 3844 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 5295 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 7946 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 10 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 100 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 12000 - immediate Infineon Technologies - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 14836 - immediate Infineon Technologies - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 14836 - immediate Infineon Technologies - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 100 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 100 - immediate Linear Integrated Systems, Inc. - - Bulk Active