TVS - Thyristors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2633 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2633 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2778 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2778 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2748 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2748 - immediate Eaton - Electronics Division - SMCP Digi-Reel® Active
Liên hệ 3000 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3000 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - LCP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 43 - immediate STMicroelectronics - LCP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 43 - immediate STMicroelectronics - LCP Digi-Reel® Active
Liên hệ 12000 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12000 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12000 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 21000 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 22690 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active