2796

Mã Trace-Tec

290859

Nhà sản xuất

Adafruit Industries LLC

Mã sản phẩm

2796

Mô tả sản phẩm

ATSAMD21G18 Data Logger Memory Evaluation Board

Tài liệu

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-feather-m0-adalogger.pdf Tài liệu

Thuộc tính sản phẩm

Loại thuộc tính Mô tả sản phẩm Chọn
Danh mục Evaluation and Demonstration Boards and Kits
Development Boards, Kits, Programmers


Nhà sản xuất Adafruit Industries LLC
Series -
Kiểu đóng gói Bulk
Trạng thái sản phẩm Active
Loại phụ kiện
Vật liệu
Màu sắc ,
Hiển thị tương tự

Tài liệu & Phương tiện

NGUỒN Link
Tài liệu https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-feather-m0-adalogger.pdf Tài liệu

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
RoHS Status ROHS3 Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL) Không áp dụng
REACH Status Nhà cung cấp không xác định

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
Tên khác

Có hàng

Tồn kho:

153 Có thể giao hàng ngay

Tổng thời gian giao hàng:

2 Tuần