Đăng ký với Trace-Tec

Khi bạn trở thành người dùng đã đăng ký trên Trace-Tec.vn, bạn có thể:

  • Tận dụng các tùy chọn đặt hàng nhanh hơn
  • Xem thông tin, tùy chỉnh tài khoản của bạn
  • Theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn và lịch sử đặt hàng
  • Tính năng gom hàng, chờ đặt sau thông minh và tiện lợi
  • Chính sách giá riêng dành cho thành viên thân thiết
Đăng ký