S312NPX

Mã Trace-Tec

541890

Nhà sản xuất

Seek Thermal

Mã sản phẩm

S312NPX

Mô tả sản phẩm

Thermal Image Sensor 320H x 240V 12µm x 12µm Module

Tài liệu

https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5343/S312NPX_Mosaic_110521.pdf Tài liệu

Thuộc tính sản phẩm

Loại thuộc tính Mô tả sản phẩm Chọn
Danh mục Optical Sensors - Image Sensors, Camera
Sensors, Transducers


Nhà sản xuất Seek Thermal
Series Mosaic Core
Kiểu đóng gói Box
Trạng thái sản phẩm Active
Loại phụ kiện
Vật liệu
Màu sắc ,
Hiển thị tương tự

Tài liệu & Phương tiện

NGUỒN Link
Tài liệu https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5343/S312NPX_Mosaic_110521.pdf Tài liệu

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
RoHS Status ROHS3 Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL) Không áp dụng
REACH Status Nhà cung cấp không xác định

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
Tên khác

Có hàng

Tồn kho:

64 Có thể giao hàng ngay

Tổng thời gian giao hàng:

2 Tuần