EL-WIFI-ULT

Mã Trace-Tec

683130

Nhà sản xuất

Lascar Electronics

Mã sản phẩm

EL-WIFI-ULT

Mô tả sản phẩm

Temperature Datalogger WIFI

Tài liệu

https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/derivates/1/200/098/443/490-Ceramic-Capacitor-Tan-Field_sml.jpg Tài liệu

Thuộc tính sản phẩm

Loại thuộc tính Mô tả sản phẩm Chọn
Danh mục Data Acquisition (DAQ)
Test and Measurement


Nhà sản xuất Lascar Electronics
Series EasyLog
Kiểu đóng gói Box
Trạng thái sản phẩm Active
Loại phụ kiện
Vật liệu
Màu sắc ,
Hiển thị tương tự

Tài liệu & Phương tiện

NGUỒN Link
Tài liệu https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/derivates/1/200/098/443/490-Ceramic-Capacitor-Tan-Field_sml.jpg Tài liệu

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
RoHS Status ROHS3 Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL) Không áp dụng
REACH Status Nhà cung cấp không xác định

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
Tên khác

Có hàng

Tồn kho:

28 Có thể giao hàng ngay

Tổng thời gian giao hàng:

1 Tuần