Aluminum - Polymer Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1000 - immediate KEMET - AO-Cap A700 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1000 - immediate KEMET - AO-Cap A700 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1000 - immediate KEMET - AO-Cap A700 Digi-Reel® Active
Liên hệ 379 - immediate KEMET - PHA226 Tray Active
Liên hệ 0 - immediate KEMET - A781 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 376 - immediate KEMET - A781 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 376 - immediate KEMET - A781 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate KEMET - A781 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 160 - immediate KEMET - A781 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 160 - immediate KEMET - A781 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS, Anti-Vibration Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 386 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS, Anti-Vibration Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 386 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS, Anti-Vibration Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4000 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4000 - immediate Panasonic Electronic Components - ZS Digi-Reel® Active
Liên hệ 900 - immediate United Chemi-Con - NPCAP™-PXJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1648 - immediate United Chemi-Con - NPCAP™-PXJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1648 - immediate United Chemi-Con - NPCAP™-PXJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 1600 - immediate KEMET - A769 Tape & Reel (TR) Active