Card Edge Connectors - Contacts

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 24725 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 22170 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - MT-Edge Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - MT-Edge Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3284 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - MT-Edge Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3565 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5921 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 597 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 31903 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 2718 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 42000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 44578 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Bifurcated Leaf Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4815 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Bifurcated Leaf Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10126 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 11950 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - TWIN LEAF Bulk Active
Liên hệ 348000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Bifurcated Leaf Tape & Reel (TR) Active