Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 134 - immediate Samtec Inc. - PEC Tube Active
Liên hệ 973 - immediate Samtec Inc. - PEC Tube Active
Liên hệ 1000 - immediate Samtec Inc. - PEC Tube Active
Liên hệ 500 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tube Active
Liên hệ 492 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tube Active
Liên hệ 404 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tube Active
Liên hệ 13 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - TH Bulk Active
Liên hệ 1467 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tube Active
Liên hệ 500 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 50 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 50 - immediate Samtec Inc. - MEC2 - DV Digi-Reel® Active
Liên hệ 288 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - HD+ Tray Active
Liên hệ 900 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1151 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 53 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 43 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver 2.0 Tray Active
Liên hệ 95 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Sliver 2.0 Tray Active
Liên hệ 6000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active