Ceramic Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5342 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5342 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 8000 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11800 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11800 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 90000 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 103365 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 103365 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 19897 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 19897 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3990 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3990 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - CC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1803 - immediate YAGEO - CC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1803 - immediate YAGEO - CC Digi-Reel® Active
Liên hệ 4500 - immediate American Technical Ceramics - Porcelain Superchip® ATC 100B Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4526 - immediate American Technical Ceramics - Porcelain Superchip® ATC 100B Cut Tape (CT) Active