Chip Resistor - Surface Mount

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PE_L Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3630 - immediate YAGEO - PE_L Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3630 - immediate YAGEO - PE_L Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PE_L Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9530 - immediate YAGEO - PE_L Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9530 - immediate YAGEO - PE_L Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 900 - immediate YAGEO - PS Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 900 - immediate YAGEO - PS Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3878 - immediate YAGEO - PS Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3878 - immediate YAGEO - PS Digi-Reel® Active
Liên hệ 10000 - immediate YAGEO - PE_L Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10000 - immediate YAGEO - PE_L Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10000 - immediate YAGEO - PE_L Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PE_L Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9826 - immediate YAGEO - PE_L Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9826 - immediate YAGEO - PE_L Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate YAGEO - PA Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2480 - immediate YAGEO - PA Cut Tape (CT) Active