Clock/Timing - Application Specific

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 683 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1885 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 11820 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 9920 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1934 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1242 - immediate IDT, Integrated Device Technology Inc - - Bulk Active
Liên hệ 343 - immediate IDT, Integrated Device Technology Inc - - Bulk Active
Liên hệ 241 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1476 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1476 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3726 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3726 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5716 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5716 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 148 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tube Active
Liên hệ 408 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tray Active