Contacts - Leadframe

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 650000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 663971 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 22731 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1800000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1827585 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 208500 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 600000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 175000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 474500 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Box Active
Liên hệ 132000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active