Contacts, Spring Loaded (Pogo Pins), and Pressure

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 50 - immediate Yokowo - SPRING CONNECTOR® Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Yokowo - SPRING CONNECTOR® Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Yokowo - SPRING CONNECTOR® Bulk Active
Liên hệ 188 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 807 Bulk Active
Liên hệ 4500 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5740 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5740 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Digi-Reel® Active
Liên hệ 13260 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 14417 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 14417 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Digi-Reel® Active
Liên hệ 156 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 807 Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Digi-Reel® Active
Liên hệ 9687 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 0905 Bulk Active
Liên hệ 16648 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 0855 Bulk Active
Liên hệ 31607 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 0854 Bulk Active
Liên hệ 58500 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 58870 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 58870 - immediate Mill-Max Manufacturing Corp. - 806 Digi-Reel® Active