Data Acquisition - Digital Potentiometers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 966 - immediate Xicor-Division of Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 22 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 11901 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 1784 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 4907 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 3844 - immediate Xicor-Division of Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 1005 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 9 - immediate Analog Devices Inc. - AD5204 Bulk Active
Liên hệ 9584 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 2400 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 8281 - immediate Intersil - - Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Intersil - - Bulk Active
Liên hệ 1515 - immediate Dallas Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1134 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 539 - immediate Dallas Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 900 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 152 - immediate Xicor-Division of Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 237 - immediate Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 7925 - immediate Xicor-Division of Intersil - XDCP™ Bulk Active
Liên hệ 5000 - immediate Xicor-Division of Intersil - XDCP™ Bulk Active