Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2592 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DGH Bag Active
Liên hệ 220 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 17 - immediate VINATech Co LTD - - Box Active
Liên hệ 5171 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DGH Bag Active
Liên hệ 308 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 2 - immediate Ohmite - Maxcap® Bulk Active
Liên hệ 58 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 47 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 680 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DGH Bag Active
Liên hệ 29 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 383 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 24698 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DGH Bulk Active
Liên hệ 1501 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DGH Bulk Active
Liên hệ 25 - immediate Tecate Group - PBLH Bulk Active
Liên hệ 480 - immediate Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components - ENYCAP™ 220 EDLC Box Active
Liên hệ 7 - immediate Tecate Group - PBLH Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Ohmite - Maxcap® Bulk Active
Liên hệ 19 - immediate VINATech Co LTD - - Bag Active
Liên hệ 201 - immediate Ohmite - Maxcap® Bulk Active
Liên hệ 682 - immediate Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - DSF Bulk Active