Evaluation Boards - Sensors

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 16 - immediate Würth Elektronik - - Bag Active
Liên hệ 3 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 172 - immediate TDK InvenSense - - Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Telaire - - Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate Tronics - GYPRO® Bulk Active
Liên hệ 63 - immediate Würth Elektronik - - Bag Active
Liên hệ 9 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 2 - immediate NVE Corp/Sensor Products - - Bag Active
Liên hệ 19 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 11 - immediate Würth Elektronik - - Bag Active
Liên hệ 16 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 5 - immediate Superior Sensor Technology, Inc. - SP Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Allegro MicroSystems - - Box Active
Liên hệ 4 - immediate Superior Sensor Technology, Inc. - HV Bulk Active
Liên hệ 6 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 6 - immediate Analog Devices Inc. - - Box Active
Liên hệ 1 - immediate Analog Devices Inc. - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate Allegro MicroSystems - - Box Active
Liên hệ 17 - immediate Allegro MicroSystems - - Box Active