FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors - Contacts

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 384000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 429152 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 84000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 90560 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 42000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 42000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 448000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 460142 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 500 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11987 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10114 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 14000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 22725 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 15723 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 308000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active