FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors - Housings

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 475 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 196 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 370 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Box Active
Liên hệ 600 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 521 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 322 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bag Active
Liên hệ 178 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Duflex™ Bulk Active
Liên hệ 2221 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 8174 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 46038 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 9897 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 3395 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 6886 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 19540 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 11669 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active