Gas Discharge Tube Arresters (GDT)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1000 - immediate Bourns Inc. - 2027 Bulk Active
Liên hệ 13000 - immediate CITEL INC - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4473 - immediate CITEL INC - - Bulk Active
Liên hệ 677 - immediate CITEL INC - - Bulk Active
Liên hệ 20326 - immediate CITEL INC - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 396 - immediate CITEL INC - - Bulk Active
Liên hệ 692 - immediate CITEL INC - - Bulk Active
Liên hệ 446 - immediate CITEL INC - - Bulk Active
Liên hệ 4998 - immediate CITEL INC - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 94 - immediate Mitsubishi Materials U.S.A. Corporation - DSA Bulk Active
Liên hệ 900 - immediate EPCOS - TDK Electronics - M50 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1644 - immediate EPCOS - TDK Electronics - M50 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1644 - immediate EPCOS - TDK Electronics - M50 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate EPCOS - TDK Electronics - D0x Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1571 - immediate EPCOS - TDK Electronics - D0x Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1571 - immediate EPCOS - TDK Electronics - D0x Digi-Reel® Active
Liên hệ 1616 - immediate EPCOS - TDK Electronics - M50 Bulk Active
Liên hệ 26 - immediate EPCOS - TDK Electronics - T30 Bulk Active
Liên hệ 357 - immediate EPCOS - TDK Electronics - A80 Bulk Active
Liên hệ 589 - immediate EPCOS - TDK Electronics - N80 Bulk Active