Interface - I/O Expanders

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1851 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1851 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 55000 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 318 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 318 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4400 - immediate Microchip Technology - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4874 - immediate Microchip Technology - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4874 - immediate Microchip Technology - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 339423 - immediate NXP USA Inc. - Agile Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 339423 - immediate NXP USA Inc. - Agile Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 339423 - immediate NXP USA Inc. - Agile Digi-Reel® Active
Liên hệ 146 - immediate Microchip Technology - - Tube Active
Liên hệ 485 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 616 - immediate NXP USA Inc. - - Tube Active
Liên hệ 237 - immediate Microchip Technology - - Tube Active
Liên hệ 15000 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 15594 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 15594 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active