Interface - Sensor, Capacitive Touch

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Atmel - QMatrix™ Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Atmel - QTouch™ Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QMatrix™, QProx™ Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Silicon Labs - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - QTouch™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Cypress Semiconductor Corp - CapSense® Express™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Cypress Semiconductor Corp - CapSense® Express™ Tape & Reel (TR) Active