IrDA Transceiver Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2250 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2623 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2623 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 33000 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 34830 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 34830 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 122 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 122 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 12000 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12450 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2478 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2478 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 10000 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10365 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10365 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active