Logic - Gates and Inverters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 3000 - immediate Texas Instruments - 74AUC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3525 - immediate Texas Instruments - 74AUC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3525 - immediate Texas Instruments - 74AUC Digi-Reel® Active
Liên hệ 436 - immediate Texas Instruments - 74ALVC Tube Active
Liên hệ 2989 - immediate Fairchild Semiconductor - 74LS Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74HC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74HC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74HC Digi-Reel® Active
Liên hệ 363849 - immediate Texas Instruments - 74HC Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74HCT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3 - immediate Texas Instruments - 74HCT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3 - immediate Texas Instruments - 74HCT Digi-Reel® Active
Liên hệ 6000 - immediate Texas Instruments - 74HCT Bulk Active
Liên hệ 5000 - immediate Nexperia USA Inc. - 74HCT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5281 - immediate Nexperia USA Inc. - 74HCT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5281 - immediate Nexperia USA Inc. - 74HCT Digi-Reel® Active
Liên hệ 91503 - immediate Fairchild Semiconductor - 7SVL Bulk Active
Liên hệ 3496 - immediate Texas Instruments - 74HC Tube Active
Liên hệ 9000 - immediate Texas Instruments - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9951 - immediate Texas Instruments - 74AUP Cut Tape (CT) Active