Logic - Parity Generators and Checkers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 650 - immediate Texas Instruments - 74ACT Tube Active
Liên hệ 154 - immediate Rochester Electronics, LLC - * Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate Texas Instruments - * Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Texas Instruments - 74HC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 536 - immediate Texas Instruments - 74HC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 536 - immediate Texas Instruments - 74HC Digi-Reel® Active
Liên hệ 102 - immediate National Semiconductor - * Bulk Active
Liên hệ 127500 - immediate NXP USA Inc. - * Bulk Active
Liên hệ 1125 - immediate Texas Instruments - * Bulk Active
Liên hệ 1092 - immediate NXP USA Inc. - * Bulk Active
Liên hệ 4851 - immediate Renesas Electronics America Inc - * Bulk Active
Liên hệ 6860 - immediate NXP Semiconductors - * Bulk Active
Liên hệ 2422 - immediate Renesas Electronics America Inc - * Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 16000 - immediate Renesas Electronics America Inc - * Bulk Active
Liên hệ 5375 - immediate onsemi - * Bulk Active
Liên hệ 3000 - immediate Renesas Electronics America Inc - * Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - Automotive, AEC-Q100, 74HC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - Automotive, AEC-Q100, 74HC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - Automotive, AEC-Q100, 74HC Digi-Reel® Active