Logic - Translators, Level Shifters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 12000 - immediate Texas Instruments - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 13650 - immediate Texas Instruments - 74AUP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 13650 - immediate Texas Instruments - 74AUP Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2601 - immediate Texas Instruments - 74AUP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2601 - immediate Texas Instruments - 74AUP Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Nexperia USA Inc. - Automotive, AEC-Q100, 74AVC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 132 - immediate Nexperia USA Inc. - Automotive, AEC-Q100, 74AVC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 132 - immediate Nexperia USA Inc. - Automotive, AEC-Q100, 74AVC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Nexperia USA Inc. - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 41 - immediate Nexperia USA Inc. - 74AUP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 41 - immediate Nexperia USA Inc. - 74AUP Digi-Reel® Active
Liên hệ 78232 - immediate NXP USA Inc. - 74AXP Bulk Active
Liên hệ 27859 - immediate Fairchild Semiconductor - 74AUP Bulk Active
Liên hệ 89925 - immediate NXP USA Inc. - 74AUP Bulk Active
Liên hệ 1250 - immediate Texas Instruments - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1443 - immediate Texas Instruments - 74AUP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1443 - immediate Texas Instruments - 74AUP Digi-Reel® Active
Liên hệ 3000 - immediate Texas Instruments - 74AUP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Texas Instruments - 74AUP Cut Tape (CT) Active