Memory Connectors - Inline Module Sockets

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 21 - immediate Amphenol ICC (FCI) - - Tray Active
Liên hệ 771 - immediate Amphenol ICC (FCI) - - Tray Active
Liên hệ 2506 - immediate Amphenol ICC (FCI) - - Tray Active
Liên hệ 1458 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 4410 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Micro-Edge Box Active
Liên hệ 11 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Micro-Edge Tube Active
Liên hệ 18 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Micro-Edge Box Active
Liên hệ 6474 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 91 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 44 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Micro-Edge Box Active
Liên hệ 45227 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 8577 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 7400 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 7585 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 7217 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 8 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 382 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 27750 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active