Motion Sensors - Accelerometers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5 - immediate National Control Devices - PR49 Box Active
Liên hệ 10 - immediate RECOVIB - - Bulk Active
Liên hệ 17 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Bulk Active
Liên hệ 24374 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 305 - immediate Knowles - - Bulk Active
Liên hệ 28 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Bulk Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 20 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Box Active
Liên hệ 737 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 21 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Bulk Active
Liên hệ 5000 - immediate Freescale Semiconductor - Automotive, AEC-Q100, MMA8205 Bulk Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 31000 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active