Oscillators

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2438 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7394 Bulk Active
Liên hệ 2078 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7394 Bulk Active
Liên hệ 7160 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7394 Bulk Active
Liên hệ 2253 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7394 Bulk Active
Liên hệ 3521 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7393 Bulk Active
Liên hệ 2390 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7394 Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Würth Elektronik - CFPS-102 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2990 - immediate Würth Elektronik - CFPS-102 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2990 - immediate Würth Elektronik - CFPS-102 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2995 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2995 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Würth Elektronik - IQXO-404 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2825 - immediate Würth Elektronik - IQXO-404 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2825 - immediate Würth Elektronik - IQXO-404 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2987 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2987 - immediate Würth Elektronik - IQXO-794 Digi-Reel® Active
Liên hệ 2500 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX7393 Bulk Active
Liên hệ 4000 - immediate KYOCERA AVX - KC2016Z Tape & Reel (TR) Active