PA0092

Mã Trace-Tec

629736

Nhà sản xuất

Chip Quik Inc.

Mã sản phẩm

PA0092

Mô tả sản phẩm

Tài liệu

https://www.chipquik.com/datasheets/PA0092.pdf Tài liệu

Thuộc tính sản phẩm

Loại thuộc tính Mô tả sản phẩm Chọn
Danh mục Adapter, Breakout Boards
Prototyping, Fabrication Products


Nhà sản xuất Chip Quik Inc.
Series Proto-Advantage
Kiểu đóng gói Bulk
Trạng thái sản phẩm Active
Loại phụ kiện
Vật liệu
Màu sắc ,
Hiển thị tương tự

Tài liệu & Phương tiện

NGUỒN Link
Tài liệu https://www.chipquik.com/datasheets/PA0092.pdf Tài liệu

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
RoHS Status ROHS3 Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL) Không áp dụng
REACH Status Nhà cung cấp không xác định

Chứng chỉ

THUỘC TÍNH DESCRIPTION
Tên khác

Có hàng

Tồn kho:

3 Có thể giao hàng ngay

Tổng thời gian giao hàng:

2 Tuần