Pluggable Connectors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 400 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 400 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 400 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Digi-Reel® Active
Liên hệ 300 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Tray Active
Liên hệ 400 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 400 - immediate Hirose Electric Co Ltd - GT17 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1920 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2294 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2294 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Digi-Reel® Active
Liên hệ 24153 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 24164 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 24164 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 677 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 677 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Digi-Reel® Active
Liên hệ 24480 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 24723 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 24723 - immediate Molex - Z-Axis Pluggable 74441 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Amphenol ICC (FCI) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 290 - immediate Amphenol ICC (FCI) - - Cut Tape (CT) Active