PMIC - PFC (Power Factor Correction)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Power Integrations - HiperPFS™-4 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1000 - immediate Power Integrations - HiperPFS™-4 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1000 - immediate Power Integrations - HiperPFS™-4 Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 500 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 500 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 256 - immediate Power Integrations - HiperPFS™ Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2472 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2472 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 225 - immediate Unitrode - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2419 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2419 - immediate Monolithic Power Systems Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 115 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 160 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 93 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 75 - immediate Unitrode - - Bulk Active
Liên hệ 48 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 168 - immediate Unitrode - - Bulk Active