Pressure Sensors, Transducers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 8 - immediate Nidec Copal Electronics - P-8505 Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Nidec Copal Electronics - P-8505 Bulk Active
Liên hệ 27 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Box Active
Liên hệ 5 - immediate Nidec Copal Electronics - P-3000S Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Nidec Copal Electronics - P-3000S Bulk Active
Liên hệ 3600 - immediate Amphenol NovaSensor - NPC-120, NovaSensor Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5765 - immediate Amphenol NovaSensor - NPC-120, NovaSensor Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5765 - immediate Amphenol NovaSensor - NPC-120, NovaSensor Digi-Reel® Active
Liên hệ 1 - immediate Nidec Copal Electronics - P-8505 Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Nidec Copal Electronics - P-3000S Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Nidec Copal Electronics - P-3000S Bulk Active
Liên hệ 11 - immediate Nidec Copal Electronics - P-2000 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Nidec Copal Electronics - P-2000 Tray Active
Liên hệ 5 - immediate Nidec Copal Electronics - P-2000 Bulk Active
Liên hệ 6 - immediate Nidec Copal Electronics - P-2000 Tray Active
Liên hệ 100 - immediate Amphenol NovaSensor - NPA-730 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 100 - immediate Amphenol NovaSensor - NPA-730 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 100 - immediate Amphenol NovaSensor - NPA-730 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Amphenol NovaSensor - NPA-730 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 28 - immediate Amphenol NovaSensor - NPA-730 Cut Tape (CT) Active