Rectangular Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 375 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 477 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 477 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Digi-Reel® Active
Liên hệ 1000 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1000 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1000 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 123 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 123 - immediate Samtec Inc. - Edge Rate™ ERM8 Digi-Reel® Active
Liên hệ 169 - immediate Oupiin - 2384 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 169 - immediate Oupiin - 2384 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 17 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 19 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 90 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 100 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 99 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 43 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 21 - immediate Oupiin - 2332 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 40 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - MICTOR Tube Active
Liên hệ 7 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - MICTOR Tube Active