RF Directional Coupler

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 7 - immediate Anatech Microwave Company - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate Anatech Microwave Company - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate MACOM Technology Solutions - 2020 Tray Active
Liên hệ 2 - immediate MACOM Technology Solutions - 2020 Tray Active
Liên hệ 6 - immediate Anatech Microwave Company - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate MACOM Technology Solutions - 2020 Tray Active
Liên hệ 5 - immediate Anatech Microwave Company - - Box Active
Liên hệ 121 - immediate Knowles Dielectric Labs - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate MACOM Technology Solutions - 2020 Tray Active
Liên hệ 20000 - immediate TDK Corporation - HHM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20000 - immediate TDK Corporation - HHM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 20000 - immediate TDK Corporation - HHM Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate TDK Corporation - HHM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3917 - immediate TDK Corporation - HHM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3917 - immediate TDK Corporation - HHM Digi-Reel® Active
Liên hệ 1 - immediate L3 Narda-MITEQ - - Box Active
Liên hệ 10000 - immediate TDK Corporation - HHM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 19950 - immediate TDK Corporation - HHM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 19950 - immediate TDK Corporation - HHM Digi-Reel® Active
Liên hệ 13 - immediate MACOM Technology Solutions - - Bulk Active