RF Front End (LNA + PA)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 8000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12298 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12298 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 81000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 83820 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 83820 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 9000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - SiGe Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11695 - immediate Skyworks Solutions Inc. - SiGe Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11695 - immediate Skyworks Solutions Inc. - SiGe Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2645 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2645 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3238 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3238 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 23 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 32500 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 33630 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 33630 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active