RF Multiplexers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8030 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8030 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8030 Digi-Reel® Active
Liên hệ 5000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6709 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6709 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1873 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1873 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 185 - immediate ADSANTEC - ASNT Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Taiyo Yuden - D5 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 877 - immediate Taiyo Yuden - D5 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 877 - immediate Taiyo Yuden - D5 Digi-Reel® Active
Liên hệ 6000 - immediate Taiyo Yuden - D6 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6000 - immediate Taiyo Yuden - D6 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6000 - immediate Taiyo Yuden - D6 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Taiyo Yuden - D6 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2226 - immediate Taiyo Yuden - D6 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2226 - immediate Taiyo Yuden - D6 Digi-Reel® Active
Liên hệ 3000 - immediate Taiyo Yuden - D6 Tape & Reel (TR) Active