RF Transceiver ICs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Infineon Technologies - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4229 - immediate Infineon Technologies - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4229 - immediate Infineon Technologies - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 5411 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Semtech Corporation - LoRa™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1970 - immediate Semtech Corporation - LoRa™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1970 - immediate Semtech Corporation - LoRa™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 3181 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 3000 - immediate Infineon Technologies - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5763 - immediate Infineon Technologies - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5763 - immediate Infineon Technologies - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 76 - immediate NXP USA Inc. - - Tray Active
Liên hệ 10 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 205 - immediate Silicon Labs - Flex Gecko Tray Active
Liên hệ 2500 - immediate Silicon Labs - Flex Gecko Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2500 - immediate Silicon Labs - Flex Gecko Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2500 - immediate Silicon Labs - Flex Gecko Digi-Reel® Active
Liên hệ 11 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 160 - immediate Texas Instruments - - Tray Active
Liên hệ 94 - immediate Silicon Labs - Flex Gecko Tray Active