RF Transmitters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2493 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2493 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1508 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1508 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2497 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2497 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 48 - immediate Enocean - Scavenger Tray Active
Liên hệ 116 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 89 - immediate Enocean - Scavenger Tray Active
Liên hệ 11 - immediate RF Solutions - FM-RTFQ Tube Active
Liên hệ 20 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 449 - immediate RF Solutions - - Bag Active
Liên hệ 100 - immediate Enocean - - Tray Active
Liên hệ 60 - immediate RadioControlli - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5996 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5996 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active