Specialized Resistors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 46 - immediate Bourns Inc. - CSM2F-6918 Bulk Active
Liên hệ 118 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 90 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Bulk Active
Liên hệ 168 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 4000 - immediate Susumu - HPT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4969 - immediate Susumu - HPT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4969 - immediate Susumu - HPT Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - HPT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 723 - immediate Susumu - HPT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 723 - immediate Susumu - HPT Digi-Reel® Active
Liên hệ 120 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 20 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Bourns Inc. - CSM2F-8518 Bulk Active
Liên hệ 168 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 100 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Bulk Active
Liên hệ 112 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 103 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 168 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active
Liên hệ 168 - immediate Vishay Dale - Power Metal Strip® Tray Active