Temperature Sensors - Thermostats - Solid State

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 3765 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 425 - immediate Linear Technology - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2890 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2890 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1696 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1696 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate ABLIC Inc. - S-5841 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 100 - immediate ABLIC Inc. - S-5841 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 100 - immediate ABLIC Inc. - S-5841 Digi-Reel® Active
Liên hệ 40910 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 390 - immediate Microchip Technology - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2680 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2680 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 22663 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 320 - immediate Microchip Technology - - Tube Active
Liên hệ 750 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 975 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active