Thermistor Kits

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Active
Liên hệ 0 - immediate Amphenol Advanced Sensors - RL PTC Case Active
Liên hệ 0 - immediate Amphenol Advanced Sensors - RL NTC - Active
Liên hệ 0 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - NCP18 Case Active
Liên hệ 0 - immediate Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - NCP03, NCP15 Case Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - NCP15, NCP18 Case Active
Liên hệ 0 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Case Active
Liên hệ 4 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Case Active
Liên hệ 4 - immediate Ametherm - - Case Active
Liên hệ 7 - immediate TDK Corporation - NTCG Book Active
Liên hệ 5 - immediate TDK Corporation - NTCG Book Active
Liên hệ 8 - immediate TDK Corporation - NTCG Case Active
Liên hệ 6 - immediate TDK Corporation - NTCG Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate TDK Corporation - NTCG Book Active
Liên hệ 3 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Case Active
Liên hệ 5 - immediate EPCOS - TDK Electronics - - Bulk Active