Thin Film Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6024 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6024 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 6000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 7333 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 7333 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 1000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1183 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1183 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 25000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 26377 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 26377 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 15000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 18593 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 18593 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 15000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20003 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 20003 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Digi-Reel® Active
Liên hệ 10000 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 14879 - immediate KYOCERA AVX - Accu-P® Cut Tape (CT) Active