Transistors - FETs, MOSFETs - Arrays

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Micro Commercial Co - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2180 - immediate Micro Commercial Co - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2180 - immediate Micro Commercial Co - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Micro Commercial Co - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2893 - immediate Micro Commercial Co - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2893 - immediate Micro Commercial Co - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 54000 - immediate Micro Commercial Co - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 59980 - immediate Micro Commercial Co - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 59980 - immediate Micro Commercial Co - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4 - immediate Microchip Technology - - Box Active
Liên hệ 3000 - immediate International Rectifier - - Bulk Active
Liên hệ 3000 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3000 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 3000 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5167 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5167 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 6 - immediate Microchip Technology - - Bulk Active
Liên hệ 2134 - immediate International Rectifier - HEXFET® Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate Microchip Technology - - Bulk Active