Trimmers, Variable Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 85 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Tray Active
Liên hệ 24 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Tray Active
Liên hệ 35 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Tray Active
Liên hệ 30 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Bulk Active
Liên hệ 9 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Tray Active
Liên hệ 26 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Tray Active
Liên hệ 12 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Bulk Active
Liên hệ 15 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate EXXELIA Temex - Sapphire Trimmers Bulk Active
Liên hệ 257 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 2368 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - Thin-Trim® Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - Thin-Trim® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 124 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - Thin-Trim® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 124 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - Thin-Trim® Digi-Reel® Active
Liên hệ 1545 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - Giga-Trim® Bulk Active
Liên hệ 10000 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 15545 - immediate Murata Electronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 15545 - immediate Murata Electronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active