Adjustable Inductors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 750 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1170 - immediate Murata Electronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1170 - immediate Murata Electronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 750 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1454 - immediate Murata Electronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1454 - immediate Murata Electronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 541 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 1062 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 200 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 624 - immediate Murata Electronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 624 - immediate Murata Electronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 167 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 11000 - immediate Murata Electronics - FSDVA Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11993 - immediate Murata Electronics - FSDVA Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11993 - immediate Murata Electronics - FSDVA Digi-Reel® Active
Liên hệ 4159 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 120 - immediate Knowles Johanson Manufacturing - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Murata Electronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 712 - immediate Murata Electronics - - Cut Tape (CT) Active