Power Driver Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 80 - immediate Fairchild Semiconductor - SPM® Bulk Active
Liên hệ 600 - immediate Fairchild Semiconductor - Motion-SPM® Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 56 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 50 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 60 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 39 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 58 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 60 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 49 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 57 - immediate Rohm Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 90 - immediate onsemi - - Tube Active
Liên hệ 400 - immediate onsemi - - Tube Active
Liên hệ 49680 - immediate Fairchild Semiconductor - SPM® Tube Active
Liên hệ 63 - immediate Fairchild Semiconductor - Motion-SPM® Bulk Active
Liên hệ 21356 - immediate Fairchild Semiconductor - SPM® Bulk Active
Liên hệ 269 - immediate onsemi - Motion SPM® 5 Tube Active
Liên hệ 3000 - immediate Alpha & Omega Semiconductor Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5966 - immediate Alpha & Omega Semiconductor Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5966 - immediate Alpha & Omega Semiconductor Inc. - - Digi-Reel® Active